אומנות הגילוף בדלעת

מטרת הקורס:
לימוד טכניקת גילוף בדלעת – בסיסי ומתקדם.

משך הקורס:
עשרה מפגשים (כל מפגש בן 3 שעות, סה"כ כ- 30 שעות הדרכה).

אוכלוסיית יעד:
חברות קייטרינג, שפים במלונות ומסעדות וטבחים מקצועיים.

אופן ההדרכה:
שעה ראשונה ישרטט החניך את הדמות מספר פעמים, במטרה להבנת הפרטים מה בולט, מה שקוע, מה קודם למה ול"חריטת" הדמות בזיכרון.

ההדרכה הינה אישית  אך בתוך קבוצה.

נושאי הקורס:

  • מפגש ראשון : פרח  מרכזיבאמצעות כלי גילוף .
  • מפגש שני     : פרח   V – Chefבאמצעות כלי גילוף .
  • מפגש שלישי : פרח   U – Chefבאמצעות כלי גילוף .
  • מפגש רביעי  : פרח    L – Chefבאמצעות כלי גילוף .
  • מפגש חמישי : ברווז
  • מפגש שישי   : דג
  • מפגש שביעי : תוכי
  • מפגש שמיני  : טווס
  • מפגש תשיעי :  דרקון
  • מפגש עשירי :  רעיון עצמי

עבודת בית

בסיום כל שיעור יקבל החניך עבודת בית אותה יבצע במהלך השבוע באופן אישי ובמטרה לחזור על החומר, לתרגל ולשוב עם שאלות או הבהרות לגבי הטכניקה או הביצוע.

החניך יגיש את צילום העבודה בשיעור הבא

כל חניך יקבל במתנה ערכת כלי גילוף, סינר, כובע ותיק.

בסיום הקורס יקבל החניך תעודת גמר לגילוף בסיסי ומתקדם בדלעת.

שינוי גודל פונט